piątek, 16 stycznia 2015

AKO: Wspierajmy górniczy protest!

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi z wielkim niepokojem obserwują narastanie napięcia na Śląsku w związku z protestami górników w obronie miejsc pracy i źródeł utrzymania ich rodzin. Konflikt, który wybuchł przed kilkoma dniami jest efektem wieloletnich zaniedbań państwa, braku reform nie tylko w górnictwie, ale w wielu dziedzinach życia gospodarczego Polski. Ma także bardzo głębokie przyczyny w katastrofalnej dla kraju polityce ograniczania, wręcz likwidowania polskiego potencjału wytwórczego. Doświadczamy teraz kolejnej fazy likwidacji polskich zasobów gospodarczych. Już w latach dziewięćdziesiątych zlikwidowano wiele gałęzi polskiego przemysłu, który – to prawda – wymagał dokapitalizowania, unowocześnienia, restrukturyzacji, ale nie likwidacji, wyprzedaży czy pseudoprywatyzacji, kiedy polskie przedsiębiorstwa były przejmowane przez państwowe firmy zagraniczne.
W obce ręce przeszedł gromadzony przez pokolenia majątek narodowy i polski potencjał produkcyjny w wielu dziedzinach gospodarczych, np. w produkcji cukru, cementu, stali i wyrobów hutniczych itd., a wiele innych zostało po prostu zlikwidowanych – np. przemysł stoczniowy, włókienniczy, motoryzacyjny – lista jest bardzo długa. Szczególnie bolesna jest dla nas perfidna metoda stosowana przez polskich decydentów: doprowadzanie przedsiębiorstw do upadłości i likwidacja lub sprzedaż w obce ręce za bezcen. Nowi właściciele albo likwidowali polskie przedsiębiorstwa jako konkurencyjne, albo je rewitalizowali, by transferować zyski za granicę.
Dekadę temu z troską obserwowaliśmy dramat polskich stoczniowców i ich rodzin. Dziś to samo grozi polskim górnikom – mimo nadzwyczajnych ograniczeń zatrudnienia i wydobycia węgla w latach dziewięćdziesiątych (redukcja zatrudnienia o ok. 100 tys. osób). To wszystko dzieje się w kraju, dla którego węgiel jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa energetycznego i w czasie, gdy władze nie mogą zapewnić ani dywersyfikacji dostaw ropy i gazu (ślimacząca się budowa gazoportu), ani rozpoczęcia pozyskiwania surowca z łupków. A przecież suwerenność energetyczna – w Polsce nadal oparta na węglu – jest obok demografii najważniejszym warunkiem suwerennego bytu narodu i państwa.
Dziesiątki tysięcy polskich rodzin mogą stracić możliwość utrzymania się z pracy i popaść w skrajną biedę. Zagrożenie to ze szczególną jaskrawością pojawia się na Śląsku, którego mieszkańcy w latach dwudziestych trzema powstaniami narodowymi wywalczyli sobie przynależność do państwa polskiego.
Wyrażamy naszą solidarność ze śląskimi górnikami, ich rodzinami, wspierającymi ich związkowcami i samorządowcami. Wasza walka o miejsca pracy i godne życie z ciężkiej pracy jest nie tylko walką o swoje – jest niezwykle ważnym fragmentem walki o uzdrowienie życia społecznego i gospodarczego w całej Polsce.
Polskie państwo, polska gospodarka mają służyć wszystkim Polakom, nie tylko tym, którzy nią zarządzają. Polskie życie gospodarcze – wolne od korupcji, przywilejów i łupów dla „swoich” – ma być sprawnie zarządzane przez merytoryczne kadry kierownicze wyłaniane drogą uczciwych konkursów, wolnych od partyjnych nacisków. Ma służyć rozwojowi polskiego potencjału gospodarczego i dobrobytowi Polaków.
Wzywamy wszystkich Rodaków do wsparcia protestu górniczego jako początku prawdziwej naprawy i restytucji polskiego życia gospodarczego – nie przez likwidację, lecz uczciwą, merytoryczną restrukturyzację, która stworzy warunki sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i godnemu życiu pracowników.

AKO Poznań
1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Politechnika Poznańska
8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
11. dr Adam Babula – UAM Poznań
12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
13. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
16. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
17. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
18. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
19. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
20. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
23. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
25. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
29. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
30. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
31. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
35. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
37. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
38. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
39. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
40. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
41. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
42. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
43. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
44. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
45. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
46. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
47. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
48. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
49. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
50. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
51. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
52. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
53. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
54. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
55. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
56. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
57. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
58. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
59. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
60. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
61. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
62. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
63. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
64. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
65. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
66. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
67. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
68. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
69. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
70. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
71. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
72. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
73. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
74. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
75. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
76. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
77. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
78. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
79. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
80. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
81. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
82. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
83. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
84. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
85. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
86. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
87. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
88. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
89. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
90. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
91. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
92. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
93. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
94. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
95. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
96. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
97. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
98. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
99. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
100. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
101. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
102. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
103. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
104. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
105. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
106. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
107. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
108. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
109. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
110. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
111. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
112. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
113. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
114. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
115. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
116. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
117. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
118. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
119. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
120. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
121. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
122. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
123. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
124. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
125. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
126. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
127. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
128. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
129. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
130. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
131. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
132. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
133. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
134. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
135. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
136. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
137. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
138. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
139. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
140. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
141. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
142. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
143. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
144. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
145. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
146. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
147. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
148. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
149. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
150. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
151. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
152. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
153. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
154. mgr Ryszard Materny – Poznań
155. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
156. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
157. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
158. dr Piotr Meteniowski – Poznań
159. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
160. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
161. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
162. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
163. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
164. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
165. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
166. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
167. mgr Paulina Molska – Poznań
168. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
169. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
170. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
171. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
172. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
173. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
174. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
175. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
176. Maciej Neuman – Poznań
177. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
178. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
179. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
180. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
181. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
182. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
183. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
184. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
185. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
186. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
187. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
188. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
189. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
190. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
191. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
192. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
193. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
194. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
195. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
196. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
197. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
198. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
199. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
200. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
201. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
202. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
203. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
204. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
205. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
206. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
207. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
208. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
209. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
210. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
211. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
212. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
213. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
214. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
215. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
216. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
217. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
218. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
219. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
220. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
221. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
222. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
223. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
224. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
225. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
226. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
227. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
228. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
229. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
230. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
231. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
232. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
233. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
234. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
235. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
236. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
237. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
238. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
239. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
240. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
241. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
242. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
243. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
244. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
245. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
246. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
247. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
248. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
249. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
250. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
251. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
252. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
253. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
254. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
255. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
256. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
257. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
258. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
259. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
260. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
261. mgr Henryk Walendowski – Poznań
262. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
263. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
264. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
265. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
266. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
267. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
268. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
269. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
270. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
271. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
272. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
273. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
274. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
275. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
276. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
277. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
278. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
279. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
280. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
281. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
282. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
283. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
284. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
285. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

AKO Kraków
dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
dr Mirosław Boruta, UP, Kraków
prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH, Kraków
dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ, Kraków
dr hab. Wit Foryś, prof UJ, Kraków
mgr Jan Władysław Fróg, Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP, Kraków
mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
dr Krzysztof Godwod em. IFPAN w Warszawie
prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, Kraków
dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
dr hab. Zofia Kaszowska, ASP, Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
mgr inz. Mariusz Klapper, AGH, Kraków
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU, Kraków
prof. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków
dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP, Kraków
prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
lek. med. Ewa Noga – Kraków
dr hab. prof. nadzw. UP Henryk Noga, Kraków
mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
dr inż. Bernadetta Pasierb, PK, Kraków
dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. AGH, Kraków
dr n. med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
dr Krystyna Rakoczy-Pindor, nauczyciel akademicki, Kraków
dr inż. Maria Sapor, Kraków
mgr Jolanta Sekutowicz, ASP, Kraków.
dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków
mgr Wojciech Sokołowski, psycholog, Kraków
prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
mgr Janina Szymanowicz, Gliwice – Wiceprezes ZG Katolickiego Stow. Wychowawców
mgr Jadwiga Julia Rudnicka – Gliwice – poseł RP I kadencji, senator VI kadencji
prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH, Kraków
dr Marek Mariusz TYTKO, pedagog, UJ, Kraków
mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, Kraków
mgr Barbara Zawidowska, Kraków
dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

AKO Warszawa
Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
Ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. ndzw.
Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
Dr Paweł Bromski
Andrzej Budzyk
Dr Leszek Buller
Dr hab. Janusz Czyż
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
Dr hab. Wojciech Fabianowski
Prof. dr hab. Piotr Fiedor
Dr hab. Andrzej Gąsowski
Mgr Kazimierz Gerlach
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ndzw.
Dr Jerzy Goliszewski
Dr Artur Górski
Dr hab. Grzegorz Górski
Dr inż. Irena Gronowska
Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
Dr Jerzy Kazimierczak
Dr Marek Kisilowski
Dr hab. Marek Kloss
Prof. dr hab. Andrzej Kochański
Dr hab. Tadeusz Kołodziej
Dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. ndzw. Uczelni Łazarskiego
Dr Justyna Kozłowska
Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
Prof. dr hab. Jacek Modliński
Prof. dr hab. Józef Edward Namysłowski
Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
Dr inż. Grażyna Ożarek
Dr hab. Krzysztof Papis
Dr hab. Krystyna Pawłowicz
Dr Bolesław Petrażycki
Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
Prof. dr hab. Lucjan Piela
Arch. Józef Polak
Dr hab. Grażyna Ptak
Dr Jan Rempała
Dr inż. Aleksander Rostocki
Dr Anna Sędzińska
Dr Janusz Sobieszczański
Dr hab. Maciej Stasiak
Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
Dr Lech Szyndler
Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
Dr inż. Andrzej Tadeusiak
Dr hab. inż. Michał Urbański
Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Mgr inż. Bogdan Zalewski
Dr hab. Dominik Zamiatała
Dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
W imieniu członków AKO Łódź
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący

Oraz:
mgr inż. Jadwiga Chmielowska – dziennikarka, Katowice
dr hab. Jadwiga Kawulok-Wronicz, prof. IJP PAN, Kraków
dr Emil Popławski – IJP PAN, Kraków
mgr Maria Tokarz – IJP PAN, Kraków

TUTAJ można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.
Podziel się tym postem

3 komentarze:

Pelargonia pisze...

Witaj R.,

Piękna akcja naszych naukowców.
WSZYSCY JESTEŚMY GÓRNIKAMI!!!

Pozdrawiam serdecznie

Rzepka pisze...

Witaj E.,

nie wiem czemu mam takie wrażenie, że mimo podpisania porozumienia górnicy zostali zrobieni w trąbkę...

Pozdrawiam serdecznie

Pelargonia pisze...

R., ja też mam takie odczucie. A kopara w mediach cały czas pierdzieli o swoim sukcesie.

Pozdrawiam serdecznie

 
Copyright © 2014 Pejzaż Horyzontalny | Rzepka • All Rights Reserved.
Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger
back to top